Podpisanie umowy z PARP


written by admin on Październik 4, 2013

W dniu dzisiejszym firma AVMedia Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-178/13-00 projektu realizowanego przy współfinansowaniu środków z POIG oś priorytetowa 8; działanie 8.1 o nazwie:

Stworzenie Internetowego Serwisu Wspierania Produkcji Multimedialnych z mechanizmami automatycznego wyszukiwania i doboru specjalistów i efektów multimedialnych


Comments are closed here.